IT обслужване

Проектиране и изграждане на жични мрежи (LAN), безжични мрежи (WLAN), видеонаблюдение и известителна техника. Поддръжка на системи и устройства, телефонни централи и мрежи. Гаранционна и извънгаранционна поддръжка. IT обслужване, компютърни мрежи, контрол на достъп, техническо обслужване на фирми, хотели, ресторанти.